przenośniki

Wyślij zapytanie

Wiadomość wysłana
Loading

 

 

 

diamenty forbsagazele biznesu     

Doradztwo i konsultacje

Oferujemy usługi projektowe i usługi doradcze skoncentrowane na logistyce przepływu materiałowego oraz procesach logistyki magazynowej aby zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnych środków pracy i płynny przepływ fizycznego strumienia towarów.

Ofertę kierujemy do firm, które realizują inwestycje związane z budową nowego  magazynu lub planują czy modernizacją infrastruktury oraz organizacji pracy obiektu istniejącego.

 

Zakres usług doradczych i projektowych:

 1. Analizę procesów przepływu materiałowego, zapasów oraz organizacji pracy magazynu w wyniku, której (po uwzględnieniu prognoz wzrostu) opracowywane są:
  • dane liczbowe opisujące docelowy system logistyczny stanowiące podstawę przyszłych prac projektowych; schemat docelowego przepływu materiałów w magazynie,
  • główne założenia dla przyszłej organizacji pracy w magazynie.

   

 2. Opracowanie wariantowych koncepcji ukształtowania funkcjonalno–przestrzennego magazynu, która obejmuje zaprojektowanie:
  • bryły magazynu z wrysowaniem jej w dostępną działkę,
  • odpowiedniej ilości i wielkość niezbędnych stref magazynowych,
  • optymalnego systemu składowania dla poszczególnych stref,
  • właściwej ilości oraz typów środków transportu wewnętrznego,
  • prawidłowego doboru stanowisk pracy w każdej ze stref magazynowych,

   

 3. Projekt systemu przepływu materiałowego:
  • opis organizacji pracy oraz procesów zachodzących w każdej ze stref magazynowych,
  • ostateczny dobór wyposażenia technicznego,
  • obliczenie maksymalnych wydajności dla poszczególnych stref,
  • określenie zasad organizacji pracy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 

 

           

       Translog Systems Sp. z o.o. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa

               © 2015 Translog Systems. All rights reserved.

 

 

 

               

Agencja interaktywna Vertes Design